قیمت سایبان برقی

لیست قیمت سایبان برقی و سایبان بازویی ایران سایبان
قیمت فروش سایبان برقی فقط بصورت نقدی می باشد

لیست قیمت سایبان های TSP

 

مدل سایبان ها اندازه قیمت همکار(تومان) هرمترمربع قیمت مصرف کننده(تومان) هرمترمربع
کلاسیک TSP بازشو ۳ متر

۱۹۰/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۲۱۰/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۲۴۰/۰۰۰

باکس TSP بازشو ۳متر

۲۴۰/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۲۷۰/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۳۰۰/۰۰۰

فول باکس TSP بازشو ۳متر

۳۱۰/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۳۲۰/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۳۴۰/۰۰۰

سایبان دوطرفه برقی TSP متر مربع

۲۳۵/۰۰۰

موتور و ریسیور TSP

۱/۲۰۰/۰۰۰

جعبه گیربکس و هندلی(دستی)

۲۵۰/۰۰۰

سایبان مدل فراز TSP هرمتر مربع

۱۸۰/۰۰۰

موتور و ریسیور فراز TSP

چترگرد پایه کنار ۹۰/۲ متر

۱/۰۵۰/۰۰۰

چتر گرد پایه وسط چوبی ۳ متر

۱/۶۵۰/۰۰۰

چتر مربع پایه کنار ۳۰/۲ متر

۱/۸۵۰/۰۰۰

چتر مربع پایه کنار ۳ متر

۲/۷۵۰/۰۰۰

  • سایبان زنجیری زیر ۶ متر مربع، ۶ متر مربع و سیم بوکسل زیر ۵/۷ متر مربع ۵/۷ متر مربع محاسبه می شود.
  • بازشو سایبان در ابعاد ۲ متر. ۲/۵ متر. ۳ متر قابل تولید میباشد و قیمت سایبان دو طرفه برای بازشو ۳ متر لحاظ میگردد.
  • قیمت کلیه سایبان ها با پارچه های نانو ایرانی و همچنین pvc لحاظ شده و در صورت تولید با پارچه اکریلیک اسپانیایی۶۵۰۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع اضافه میشود.