سایبان مغازه یکی از شیوه های تبلیغات محیطی، که تبلیغ بر روی سایبان مغازه سر در فروشگاه ها است که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد سایبان مغازه ،مورد توجه بسیاری از مدیران بازاریابی و تبلیغات قرار گرفته است.

برخی از مزیتهای سایبان مغازه تبلیغاتی به شرح زیر است:

● به دلیلی کاربردی بودن سایبان مغازه تبلیغاتی استقبال زیادی از آن می شود.
● سایبان مغازه هم در حالت باز و هم در حالت جمع شده نمایانگر تبلیغات شماست.
● سایبان مغازه به دلیل داشتن ساختار غیر مسطح و ارتفاع پایین، از تمام زوایا جنبه تبلیغاتی خود را حفظ کرده و حتی برای عابران پیاده نیز قابل رویت است.
● سایبان مغازه هزینه بسیار کمتری نسبت به بیلبورد و تابلوهای فلکسی فیس در بر دارد.
● سایبان مغازه قابلیت چاپ سیلک اسکرین و دیجیتال را داراست و حتی می توان تصویر مورد نظر را بصورت چهار رنگ و با وضوح بالا بر روی سایبان مغازه تبلیغاتی چاپ نمود.