لیست قیمت سایبان های بازویی ایران سایبان

قیمت فروش سایبان بازویی فقط بصورت نقدی می باشد.

لیست قیمت سایبان های TSP

 

مدل سایبان ها اندازه قیمت همکار(تومان) هرمترمربع قیمت مصرف کننده(تومان) هرمترمربع
کلاسیک TSP بازشو ۳ متر

۱۵۰/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۱۶۰/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۱۷۰/۰۰۰

باکس TSP بازشو ۳متر

۲۰۰/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۲۱۴/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۲۱۵/۰۰۰

فول باکس TSP بازشو ۳متر

۲۳۵/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۲۴۵/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۲۶۰/۰۰۰

سایبان دوطرفه برقی TSP متر مربع

۲۳۰/۰۰۰

موتور و ریسیور TSP

۴۹۵/۰۰۰

جعبه گیربکس و هندلی(دستی)

۱۷۵/۰۰۰

سایبان مدل فراز TSP هرمتر مربع

۱۳۵/۰۰۰

موتور و ریسیور فراز TSP

۳۷۵/۰۰۰

چترگرد پایه کنار ۹۰/۲ متر

۷۹۰/۰۰۰

چتر گرد پایه وسط چوبی ۳ متر

۱/۱۰۰/۰۰۰

چتر مربع پایه کنار ۳۰/۲ متر

۹۸۰/۰۰۰
چتر مربع پایه کنار ۳ متر

۱/۵۵۰/۰۰۰

 

  • سایبان زیر ۶ متر مربع، ۶ متر مربع محاسبه می شود.
  • بازشو سایبان در ابعاد ۲ متر. ۵۰/۲ متر. ۳ متر قابل تولید میباشد و قیمت سایبان دو طرفه برای بازشو ۳ متر لحاظ میگردد.