قیمت سایبان برقی

لیست قیمت سایبان برقی و سایبان بازویی ایران سایبان
قیمت فروش سایبان برقی فقط بصورت نقدی می باشد

لیست قیمت سایبان های TSP

 

مدل سایبان ها اندازه قیمت همکار(تومان) هرمترمربع قیمت مصرف کننده(تومان) هرمترمربع
کلاسیک TSP بازشو ۳ متر

۱۸۵/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۱۹۵/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۲۲۵/۰۰۰

باکس TSP بازشو ۳متر

۲۲۰/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۲۴۰/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۲۷۵/۰۰۰

فول باکس TSP بازشو ۳متر

۲۷۵/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۲۸۵/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۳۱۰/۰۰۰

سایبان دوطرفه برقی TSP متر مربع

۲۴۵/۰۰۰

موتور و ریسیور TSP

۸۵۰/۰۰۰

جعبه گیربکس و هندلی(دستی)

۱۹۰/۰۰۰

سایبان مدل فراز TSP هرمتر مربع

۱۴۰/۰۰۰

موتور و ریسیور فراز TSP

۸۵۰/۰۰۰

چترگرد پایه کنار ۹۰/۲ متر

چتر گرد پایه وسط چوبی ۳ متر

چتر مربع پایه کنار ۳۰/۲ متر

۱/۳۵۰/۰۰۰

چتر مربع پایه کنار ۳ متر

۱/۹۵۰/۰۰۰

  • سایبان زیر ۶ متر مربع، ۶ متر مربع محاسبه می شود.
  • بازشو سایبان در ابعاد ۲ متر. ۵۰/۲ متر. ۳ متر قابل تولید میباشد و قیمت سایبان دو طرفه برای بازشو ۳ متر لحاظ میگردد.
  • قیمت کلیه سایبان ها با پارچه های نانو ایرانی و همچنین pvc لحاظ شده و در صورت تولید با پارچه اکریلیک اسپانیایی ۲۵۰۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع اضافه میشود.