قیمت سایبان برقی

لیست قیمت سایبان برقی و سایبان بازویی ایران سایبان
قیمت فروش سایبان برقی فقط بصورت نقدی می باشد

لیست قیمت سایبان های TSP

 

مدل سایبان ها اندازه قیمت همکار(تومان) هرمترمربع قیمت مصرف کننده(تومان) هرمترمربع
کلاسیک TSP بازشو ۳ متر

۲۳۵/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۲۵۰/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۲۷۰/۰۰۰

باکس TSP بازشو ۳متر

۲۷۰/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۳۰۵/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۳۳۰/۰۰۰

فول باکس TSP بازشو ۳متر

۳۳۰/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۳۴۵/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۳۶۵/۰۰۰

سایبان دوطرفه برقی TSP متر مربع

۲۷۰/۰۰۰

موتور و ریسیور TSP

۱/۲۰۰/۰۰۰

جعبه گیربکس و هندلی(دستی)

۲۵۰/۰۰۰

سایبان مدل فراز TSP هرمتر مربع

۱۸۰/۰۰۰

موتور و ریسیور فراز TSP

چترگرد پایه کنار ۹۰/۲ متر

چتر گرد پایه وسط چوبی ۳ متر

چتر مربع پایه کنار ۳۰/۲ متر

۱/۸۵۰/۰۰۰

چتر مربع پایه کنار ۳ متر

۲/۳۵۰/۰۰۰

  • سایبان زیر ۶ متر مربع، ۶ متر مربع محاسبه می شود.
  • بازشو سایبان در ابعاد ۲ متر. ۵۰/۲ متر. ۳ متر قابل تولید میباشد و قیمت سایبان دو طرفه برای بازشو ۳ متر لحاظ میگردد.
  • قیمت کلیه سایبان ها با پارچه های نانو ایرانی و همچنین pvc لحاظ شده و در صورت تولید با پارچه اکریلیک اسپانیایی۶۵۰۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع اضافه میشود.