سایبان برقی چیست؟

سقف متشکل از پارچه، برزنت، چرم، قطعات تشکیل دهنده و … را سایبان می نامند که به دو صورت سایبان برقی و سایبان های دستی موجودند. این سایبان برقی و یا نوع دستی آن که نوعی سقف است از شبکه ای از قطعات ریز و درشت تشکیل شده‌است. میزان دسترسی به نور در سایبان برقی بسیار زیاد است اما خود این سایبان برقی پوششی را می‌سازد که از تابش مستقیم نور به محوطه تحت پوشش خود جلوگیری می کند. به طور مثال وقتی سایبان برقی بر روی سطح تحت پوشش خود سایه ایجاد می کند، مقدار مطلوبی از انرژی حرارتی خورشید به فضای موردنظر انتقال می یابد در حالی که با استفاده از این سایبان برقی از تابش مستقیم جلوگیری شده است.
در یک تحقیقات انجام شده نشان داده شده است که سایبان برقی می تواند تا ۹۰ درصد اثرات نامطلوب تابش مستقیم آفتاب را در داخل یک اتاق کاهش دهند. طراحی ساختمان و استفاده از سایبان برقی در طراحی آن با توجه به اینکه برای بهینه سازی مصرف انرژی از نور و گرمای خورشید کمک می گیرد، بسیار سودمند بوده و در نتیجه این سایبان برقی سبب می شود که ساختمان در تابستان خنک و در زمستان گرم و روشن نگه داشته شود.