لیست قیمت سایبان های بازویی ایران سایبان

قیمت فروش سایبان بازویی فقط بصورت نقدی می باشد.

لیست قیمت سایبان های TSP

 

مدل سایبان ها اندازه قیمت همکار(تومان) هرمترمربع قیمت مصرف کننده(تومان) هرمترمربع
کلاسیک TSP بازشو ۳ متر

۲۰۰/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۲۱۰/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۲۲۵/۰۰۰

باکس TSP بازشو ۳متر

۲۴۰/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۲۹۰/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۳۱۰/۰۰۰

فول باکس TSP بازشو ۳متر

۳۱۵/۰۰۰

بازشو ۵/۲ متر

۳۲۵/۰۰۰

بازشو ۲ متر

۳۵۰/۰۰۰

سایبان دوطرفه برقی TSP متر مربع

۲۷۵/۰۰۰

موتور و ریسیور TSP

۹۵۰/۰۰۰

جعبه گیربکس و هندلی(دستی)

۲۴۰/۰۰۰

سایبان مدل فراز TSP هرمتر مربع

۱۵۰/۰۰۰

موتور و ریسیور فراز TSP

۹۵۰/۰۰۰

چترگرد پایه کنار ۹۰/۲ متر

چتر گرد پایه وسط چوبی ۳ متر

چتر مربع پایه کنار ۳۰/۲ متر

۱/۸۵۰/۰۰۰
چتر مربع پایه کنار ۳ متر

۲/۳۵۰/۰۰۰

  • سایبان زیر ۶ متر مربع، ۶ متر مربع محاسبه می شود.
  • بازشو سایبان در ابعاد ۲ متر. ۵۰/۲ متر. ۳ متر قابل تولید میباشد و قیمت سایبان دو طرفه برای بازشو ۳ متر لحاظ میگردد.
  • قیمت کلیه سایبان ها با پارچه های نانو ایرانی و همچنین pvc لحاظ شده و در صورت تولید با پارچه اکریلیک اسپانیایی ۵۵۰۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع اضافه میشود.