سایبان برقی بدون باکس چیست؟

سایبان برقی بدون باکس در واقع همان سایبان معمولی است که به کرات بر سر در مغازه ها، پنجره ها و … دیده ایم. همان طور که گفتیمسایبان برقی بدون باکس بر سر در مغازه ها بسیار دیده می شود که در واقع یکی از وسایل بسیار ضروری برای مغازه های ویترین دار محسوب می شود زیرا این سایبان برقی بدون باکس از تابش مستقیم بر اجناس داخل ویترین جلوگیری کرده و از فرسایش آنها جلوگیری می کند. همچنین سایبان برقی بدون باکس در برخی مغازه ها یک فضای بیرونی مناسب جهت آسایش مشتریان بخصوص در کافی شاپ ها و رستوران هاو … فراهم می کند.
به طور عمده جنس متعلقات سایبان برقی بدون باکس از شمش آلومینیم می باشد که علاوه بر سبکی از استحکام بالایی برخوردار است. در برخی از سایبان بدون باکس قابلیت نصب سنسورهای باد و خورشید نیز وجود دارد.

در سایبان برقی بدون باکس ، جنس پارچه سایبان برقی همگی از مواد درجه یک بوده که در مقابل خورشید و باران و … کاملا مقاوم می باشد.